Kuulutus 106/17

27.10.2017 - 04.12.2017

K U U L U T U S
 

ASIA
Ympäristö­nsuojelulain­­­­­ mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus, joka koskee käytössä olevan viskivaraston varastointimäärän lisäystä tilalla Haapala 152-414-4-52 Isonkyrön kunnassa Ulvilan kylässä osoitteessa Ulvilantie 47.

HAKIJA                             
Rye Rye Oy
Oltermannintie 6
61500 ISOKYRÖ

TOIMINTA                        
Tällä hetkellä sallittu varastoitava määrä on 100 000 litraa.  Lupahakemuksessa esitetään varastoitavaksi määräksi 250 000 litraa. Varastointi tapahtuu tynnyreissä.

ASIAKIRJOJEN
NÄHTÄVILLÄOLO
             
Hakemusta koskevat asiakirjat ovat kuulutusajan 27.10. - 4.12.2017 nähtävillä Isonkyrön kunnanvirastossa, teknisessä toimistossa, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ.

MUISTUTUKSET
JA MIELIPITEET          
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oi­keutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henki­löil­lä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asi­anosai­sia, on oikeus il­maista hake­muksesta mielipi­teensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet pyydetään lähettämään 4.12.2017 mennessä osoitteella Isonkyrön ympäristölautakunta, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro@isokyro.fi

LISÄTIETOJA                  
Rakennustarkastaja Antti Lammi, puh. 06 470 1231 antaa tarvittaessa lisätietoja.

Isokyrö 27.10.2017

Takaisin listaukseen