Kuulutus 90/17

29.08.2017 - 28.02.2018

ISONKYRÖN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN KOKOUKSET VUONNA 2017 JA PÖYÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

1) KOKOUSAIKA                 
2) KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITOAIKA  YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA WWW.ISOKYRO.FI  JA  KUNNANVIRASTOSSA 
3)VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

 

* K U N N A N H A L L I T U S

1)pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 18.15

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* S I V I S T Y S L A U T A K U N T A

1)tarpeen mukaan tiistaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14, mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* H Y V I N V O I N T I L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisin torstaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14, mikäli ko päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana arkipäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä Isonkyrön kunnan kirjastossa klo 12-16 ja mikäli ko. päivä on kirjaston kiinniolopäivä, nähtävä pitäminen tapahtuu kirjaston seuraavana aukiolopäivänä

* P E R U S T U R V A L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti kuukauden 2. viikon torstaina klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14 siltä osin kuin kokouspöytäkirja on julkinen ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavan tiistaina klo 14.00 sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* T E K N I N E N  L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavan aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa päätöstä seuraavana tiistaina klo 10-14 kunnanviraston neuvonnassa ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* Y M P Ä R I S T Ö L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina 9.00-15.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen, kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* T A R K A S T U S L A U T A K U N T A

1)tarvittaessa kerran kuukaudessa

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 siltä osin kuin kokouspöytäkirja on julkinen ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* E L I N K E I N O-  J A  K A A V O I T U S J A O S T O

1)pääsääntöisesti puheenjohtajan kutsusta klo 16.30 ennen khall:n kokousta

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana tiistaina klo 10-14 sekä kunnanviraston neuvonnassa, mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

* H E N K I L Ö S T Ö T O I M I K U N T A

1) tarpeen mukaan

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen ja kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivän

 

 

*VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAKUNTA

1) Pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäväksi tarkastusta seuraavana keskiviikkona kaikissa sopijakunnissa.

Takaisin listaukseen