Kuulutukset

14.03.2017 - 24.04.2017

KUULUTUS

ASIA
Ympäristösuojelulain 29 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalan eläinyksikkömäärän nostamista Isonkyrön kunnan Yryselän kylässä, tilalla Hietarinta 1:65.

HAKIJA
Maatalousyhtymä Hissa
Yryseläntie 388
66440  TERVAJOKI

TOIMINTA                
Tilalla harjoitetaan porsastuotantoa ja lihasikojen kasvatusta. Tilalla on Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa 500 lihasialle, 160 emakolle ja 5 karjulle. Edellä mainitun ympäristöluvan kokonaiseläinyksikkömäärään Isonkyrön Ympäristölautakunta on hyväksynyt 19.5.2015 5%:n lisäyksen, jonka perusteella meneillään oleva laajennushanke on rakenteilla.

Uudessa lupahakemuksessa esitetään kokonaiseläinmääräksi 622 lihasikaa, 212 emakkoa ja 2 karjua.

Tilalla on etäsäiliöt mukaan luettuna kattamatonta lietesäiliötilavuutta 1550m3+ katettua 2590m3, yhteensä 4140m3. Lietekuilutilavuutta on lisäksi rakenteilla 150m3.              

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 15.3. – 24.4.2017 Isonkyrön kunnanviraston neuvonnassa, Pohjankyröntie 136,  61500 ISOKYRÖ.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET    
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oi­keutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henki­löil­lä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asi­anosai­sia, on oikeus il­maista hake­muksesta mielipi­teensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee lähettää  osoitteella Isonkyrön ympäristölautakunta, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ, viimeistään 24.4.2017 mennessä.

LISÄTIETOJA           
Rakennustarkastaja Antti Lammi, antti.lammi(at)isokyro.fi  puh. (06) 470 1231 antaa tarvittaessa lisätietoja asiasta.

Isokyrö 14.3.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Takaisin listaukseen