Kuulutukset

13.03.2017 - 24.04.2017

SIJOITTAMISLUVAN (MRL 161 § ) TIEDOKSIANTO

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 § 2 momentin mukaisesti, että Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan  7.3.2017/14 § myöntänyt hakemuksesta Ks–Verkostopalvelu/Caruna Oy:lle Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen  luvan 20 kV maajohdon asentamiseen Ventälän kylään tilalle 152-416-876-1. Kiinteistön omistaa järjestäytymätön jakokunta.

Samalla ympäristölautakunta on myöntänyt Ks –verkostopalvelu/Caruna Oy:lle aloittamisoikeuden töiden aloittamiselle ennen luvan lainvoimaisuutta.

Päätöstä ei muilla tavoin saatu annettua tiedoksi kaikille asianosaisille.

Lupapäätös valitusosoituksineen on nähtävillä valitusajan  14.3. – 24.4.2017 Isonkyrön kunnan teknisessä toimistossa Pohjankyröntie 136, 61500  ISOKYRÖ.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.Tämä ilmoitus on julkaistu Virallisessa lehdessä, Pohjankyrö –lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1231.

Isossakyrössä 7.3.2017

ISONKYRÖN  YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Takaisin listaukseen