Kuulutus 3/17

05.01.2017 - 01.06.2017

TIEDOTE: IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.2016-31.12.2016

Vanhuspalvelulaissa edellytetään, että kunnat julkaisevat tiedot puolivuosittain odotusajoista, eli siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (26§). Tiedot on julkaistava siten, että iäkkäillä ihmisillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. Isonkyrön kunnassa odotusajat ilmoitetaan www.isokyro.fi-sivuilla, palvelukeskuksen, terveyskeskuksen ja22 ilmoitustauluilla sekä suullisesti palvelupäivillä.

Isonkyrön kunnan odotusaikojen tilanne iäkkäille ihmisille suunnatuissa sosiaalipalveluissa on seuraavat :

Kotipalvelu on pystytty järjestämään samalla viikolla tai seuraavan viikon alusta, kun palveluntarve on syntynyt, viimeistään 7 vrk sisällä.

Turvapuhelin tilauksen jälkeen, turvapuhelin asennukset tehdään n. 1-4 viikon kuluessa, heti kun puhelin on tullut toimistolle. Päätös on voimassa seuraavan kuukauden alusta.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on käsitelty 1-3 viikkoa hakemuksesta.

Omaishoidontuki. Keskimääräinen odotusaika on noin 3 kuukautta.

Palvelukoti: Päätös palvelukotihakemukseen on tehty aina kolmen kuukauden sisällä. Myönteisen päätökseen saaneet asiakkaat ovat päässeet palvelukotiin kolmen kuukauden sisällä.

 

Isonkyrön kunta
Perusturvaosasto
Pohjankyröntie 136
61500 Isokyrö

Takaisin listaukseen