1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

Yleisohjeita

YLEISOHJEITA

 

Jokaisen opiskelijan on seurattava Wilmaa vähintään kerran viikossa, koska sieltä löytyy ajankohtaista tietoa!

                

Oppikirjat

 

Tee oppikirjahankinnat hyvissä ajoin, viimeistään koeviikolla seuraavaa jaksoa varten. Opiskelijalla tulee olla oppikirjat ja muistiinpanovälineet mukana tunneilla heti jakson alkaessa.

 

Läsnäolo tunneilla

 

Lukiolain 25 §:n mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

 

Lukion käyminen on vapaaehtoista, mutta koska laki velvoittaa opiskelijan olemaan paikalla ja osallistumaan opetukseen, olemalla luvatta poissa koulusta opiskelija rikkoo lukion järjestyssääntöjä. Läsnäolo tunneilla ei siis ole vapaaehtoista.

 

Kaikki poissaolot on selvitettävä joko aineenopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Luvaton poissaolo tai jatkuva myöhästyminen oppitunneilta vaikuttavat alentavasti jatkuvan näytön arviointiin ja kurssiarviointiin.

 

Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan tai opettajan antama lupa. Hyväksyttyjä poissaoloja ovat myös autokoulun liukkaan ajon harjoittelu ja insinööriajo. Lupa poissaoloon pitää aina pyytää etukäteen. Aineenopettaja antaa luvan olla poissa yksittäiseltä tunnilta. Ryhmänohjaaja voi myöntää luvan kolmen (3) päivän poissaoloon. Lupa yli kolmen päivän poissaoloon anotaan rehtorilta kirjallisesti. Milloin lupaa ei ole ennakolta voitu pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman pian ilmoittaa ryhmänohjaajalle poissaolon syy. Sairaudesta on aina ilmoitettava terveydenhoitajalle (puh. 4255753 tai 044 7541718) ja pyydettävä häneltä todistus sairaudesta. Todistusta ei voi pyytää jälkikäteen.

 

Jos poissaolokertoja oppiaineen kurssilta on enemmän kuin viisi (5), ko. kurssia ei arvostella.  Jos kuitenkin poissaolomäärä ylittyy sairauden vuoksi ja tämä todistetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksella, niin kurssi voidaan arvostella. Tällöin opettaja kuitenkin määrää opiskelijalle lisätehtäviä, jotka opiskelijan on suoritettava saadakseen arvosanan ko. kurssista.

 

Jos poissaolokertoja oppiaineen kurssilta on kolme (3) tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava ennen kurssikoetta järjestettäviin valmennustunteihin päästäkseen kurssikokeeseen.

 

Myöhästyminen

 

Myöhästyminen on huolimattomuutta ja häiritsee toisten opiskelua. Jos saavut pätevästä syystä (esim. terveydenhoitajan vastaanotto, kuljetuksen myöhästyminen, opinto-ohjaajalla käynti jne.) myöhästyneenä, ilmoita opettajalle myöhästymisesi syy ja mene paikallesi aiheuttamatta häiriötä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan tunneilleen myöhästyneitä opiskelijoita ellei myöhästymisen syy ole pätevä. Tällöin heille merkitään poissaolo tunnilta.

 

Tupakointi ja päihteet

 

Tupakointi ja päihteiden käyttö ovat kiellettyjä koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tupakointi on tupakkalain mukaan kielletty koulun alueella kaikilta sekä sisällä että ulkona. 

 

Opinto-ohjaus

 

Opiskelijalle pakollisiin oppiaineisiin kuuluu lukioaikana yksi kurssi opinto-ohjausta.  Kurssin tunnit on jaettu kolmelle vuodelle.

 

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin opiskelija voi suorittaa itsenäisesti opinto-ohjaajan tukemana. Tällöin opiskelija voi perehtyä jatkokoulutuksen, työelämän ja opiskeluvalmiuksien kannalta sellaisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Opinto-ohjaaja antaa lisäksi henkilökohtaista ohjausta läpi lukuvuoden.

 

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa ja luoda pohjaa lukion jälkeiselle uravalinnalle.

 

Opinto-ohjaajan puhelinnumero on 050 4653949.

 

Opiskeluvälineet

 

Opiskelija kustantaa itse kirjat, vihkot, kynät, kumit ja muut opiskeluvälineet. Suosittelemme että opiskelija käyttäisi kannettavaa tietokonetta/tablettia apuna opiskelussa oppitunneilla. Osa kurssikokeista tullaan suorittamaan sähköisesti ja tällöin on oman koneen käyttö suositeltavaa. Tarkempia ohjeita tietokoneen käytöstä annetaan lukuvuoden aikana.

 

Nettikopiointi

 

Kyrönmaan lukion opettajakunta on kokouksessaan 17.11.2012 laatinut uuden ohjeen nettikopiointia koskien: Mikäli opiskelija kopioi kurssiin kuuluvan kirjallisen tehtävänsä suurimmaksi osaksi tai kokonaan netistä, hän ei pääse kurssikokeeseen eikä häntä arvostella vaan hän joutuu käymään kurssin uudelleen myöhemmin.

 

Opetussuunnitelma

 

Opetussuunnitelma sisältää lukio-opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä kertoo tarkemmin esimerkiksi kurssien arvostelusta ja suorittamiseen liittyvistä asioista. Opetussuunnitel­masta selviävät tarkemmin myös jokaisen oppiaineen pakolliset, syventävät ja koulu­kohtaiset kurssit ja niiden keskeiset tavoitteet ja sisällöt. 

 

Vapaatunnit

 

Perustyöjärjestyksessä pyritään siihen, ettei opiskelijan työpäivään tule vapaatunteja. Monien ainevalintayhdistelmien vuoksi niitä ei voida kuitenkaan kokonaan välttää. Vapaatuntien tilalle kannattaa mahdollisuuksien mukaan etsiä perustyöjärjestyksestä jokin kurssi, jonka voi suorittaa siinä kohdassa, uusia tai hyödyntää kuunteluoppi­laana. Jollei sopivaa kurssia löydy, voi aikaa käyttää itsenäiseen opiskeluun.

 

Opintotuki

 

Valtio myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle opintotukea. Lukiolainen voi saada opintorahaa sekä eräissä tapauksissa myös valtion takaamaa opintolainaa. Opintotukea myönnetään hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Opintotuen ehto on vähintään 10 opiskeltua kurssia lukukaudessa (lukuvuonna siis yhteensä 20 kurssia) tai osallistuminen kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Hakemuslomakkeita ja neuvoja saa koulusihteeriltä, jolle hakemus myös jätetään. Kelan internetsivuilta löytyy tarvittaessa lisätietoja.

 

Koulukuljetus

 

Oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km, ovat oikeutettuja koulukuljetukseen. Kunnan järjestämässä koulukuljetuksessa olevat oppilaat hakevat kansliasta lippupakan, joka laskutetaan sivistystoimistosta kolme (3) kertaa lukuvuodessa. Koulukuljetuksen omavastuuosuus on 17,60 €/22 lippua. Lipukkeet ovat lukuvuosikohtaisia.  Joka matkalla on ehdottomasti käytettävä joko älykorttia tai koulumatkalipuketta.

 

Joukkoliikennekuljetuksia käyttävät oppilaat ostavat matkahuollosta 44 matkan ns. älykortin, joka maksaa 43 €, josta 33 € maksaa opiskelija ja kunta maksaa 10 € (matkahuollosta saa tämän 10 € alennus-lipukkeen). Ensimmäistä älykorttia ostaessa tulee maksaa kortin hinta 6,50 €. Korttiin ladatut matkat ovat voimassa lukuvuoden ja kortin tekninen ikä on kolme (3) vuotta. HUOM! Kortin viimeinen lataus tulee tehdä 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä! Älykortti on henkilökohtainen.

 

Oppilaat, joiden koulumatka on yli 10 km, täyttävät KELA:n koulumatka-tukihakemuslomakkeen, joka palautetaan kansliaan yhdessä ostotodis-tuksen kanssa.  Hakemus tulee tehdä uudelleen joka lukuvuosi. Lisätietoja saat KELA:n sivuilta tai koulun kansliasta.

 

Opiskelijakunta

 

Koulussamme toimii opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunta hallituksineen pystyy vaikuttamaan moneen koulun asiaan, esimerkiksi kouluvuoden erilaisiin tapahtumiin, vierailuihin ja vanhojenpäivään. Osallistu aktiivisesti opiskelijakunnan toimintaan heti alusta pitäen – se kannattaa.

 

Kirjasto

 

Kirjasto ja kirjaston tietotori ovat lukiolaisten käytettävissä vapaatunneilla. Siellä voit työskennellä hiljaisesti, hankkia tietoa ja tehdä esitelmiä tietokoneilla yms. Myös koulun tietokoneet ovat käytettävissä opiskeluun, kun tietokoneluokassa ei ole oppitunteja.

 

Kyrönmaan lukio | Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ | Puh. Opettajanhuone (06) 470 1236 | koulukeskus@isokyro.fi
Powered by WebUpdate