1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

Ohjeita opintojen etenemiseen

  1. OHJEITA OPINTOJEN ETENEMISEEN

 

Opiskeluaika

 

Opiskeluaika lukiossa on enintään neljä vuotta, jollei rehtori myönnä perustellusta syystä opiskelijalle suoritusajan pidennystä.

 

Jos opiskelija haluaa opiskella lukiossa yli kolme lukuvuotta, hänen tulee neuvotella asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja laatia toteuttamiskelpoinen kirjallinen opiskelusuunnitelma. Lukio-opintojen etenemisen kannalta olisi tärkeää, että opiskelija saisi ensimmäisenä vuotena suoritettua noin 30 kurssia. Toisen vuoden jälkeen kursseja tulisi olla noin 60.

Lukio-opinnot voi rehtorin luvalla keskeyttää yhden tai useamman jakson ajaksi tai lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä.

 

Kurssimäärän kertyminen

 

Kaikki opiskelijan lukiossa suorittamat kurssit ja muualla suoritetut, rehtorin hyväksymät kurssit luetaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään. Päättötodistuksen suorittamiseen kursseja tulee olla vähintään 75.

Ryhmän- ja opinto-ohjaaja ja rehtori tarkkailevat kurssimäärän kertymistä ja tiedottavat mahdollisista ongelmista opiskelijalle ja tarvittaessa huoltajille.

 

Matematiikan opinto-ohjelman tarkistaminen

 

Opiskelija voi valita matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa opiskelujen edetessä ja siirtyä pitkästä matematiikasta lyhyeen tai päinvastoin. Ennen siirtymistä toiseen oppimäärään tulee siirrosta keskustella matematiikan opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

 

Siirryttäessä pitkästä matematiikasta lyhyeen, osa suoritetuista pitkän matematiikan kursseista korvaa lyhyen oppimäärän kursseja opetus-suunnitelmassa määritetyllä tavalla. Loput lyhyen oppimäärän kurssit on suoritettava saadakseen matematiikan lyhyen oppimäärän suoritetuksi.

 

Käytössä olevat kurssien vastaavuudet: MAA1 – MAB1, MAA3 – MAB2, MAA6 – MAB5, MAA7 – MAB4 JA MAA8 – MAB3.

 

 

Kurssien suoritusjärjestys

 

Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Aineissa, joissa myöhemmän kurssin menestyksellinen opiskelu ei välttämättä edellytä aiemman kurssin suorittamista, opiskelija voi opettajansa ja opinto-ohjaajan kanssa asiasta sovittuaan muuttaa kurssien suoritusjärjestystä.

 

Etenemisehto ja -este

 

Jonkin oppiaineen opiskelu voi tilapäisesti keskeytyä, jos opiskelija saa jonkin oppiaineen opiskelussa kahdesta peräkkäin suorittamastaan kurssista hylätyn/heikon kurssiarvosanan(4) tai kurssisuoritukset muutoin hylätään.

 

Oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava päättötodistuksen saamiseksi 2/3 hyväksytysti.

 

Opiskelija saa jatkaa opintojaan ko. oppiaineessa korotettuaan niin monta hylättyä arvosanaa hyväksytyksi, että etenemiseste poistuu. Oppiaineen 1. kurssin hylätty suoritus ei estä ko. oppiaineen seuraavan kurssin opiskelua. Muiden oppiaineiden opiskelu voi jatkua, vaikka jossakin aineessa olisikin etenemiseste.

 

Kurssin suorittaminen uudelleen

 

Kunkin jakson päätteeksi järjestetään yksi uusintakuulustelu, jossa voi kerran korottaa edeltäneellä jaksolla saatuja hylättyjä arvosanoja. Oppilas voi myös suorittaa minkä tahansa kurssin uudelleen osallistumalla opetukseen.

 

Hyväksytyn arvosanan saanut oppilas voi yrittää korottaa saamaansa arvosanaa kerran korotuskuulustelussa. Hyväksyttyjen kurssien korotuskuulusteluja järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Parempi kurssiarvosana jää voimaan.

 

Opiskelijan on jätettävä kansliaan kirjallinen ilmoitus osallistumisestaan uusintakuulus­teluun ennakkoon ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Hylätty kurssi uusitaan heti seuraavana uusintapäivänä. Parempi arvosana jää voimaan.

 

Kurssista voi saada myös merkinnän k = kesken; tällöin esim. jokin osasuoritus puuttuu. Kesken-merkinnät poistuvat kuitenkin aina kesän uusintapäivän jälkeen ja kurssi on käytävä uudelleen.

 

Poissaolo kurssikokeesta

 

Opiskelija voi olla poissa kurssikokeesta vain sairauden takia menettämättä suorituskertaa. Hänellä on aina oltava sairaudestaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Muussa tapauksessa opiskelija menettää suorituskerran ja hänellä on mahdollisuus suorittaa koe vain yhden (1) kerran esimerkiksi uusintakokeessa.    

 

Kyrönmaan lukio | Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ | Puh. Opettajanhuone (06) 470 1236 | koulukeskus@isokyro.fi
Powered by WebUpdate