1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

Lukion tuntijako

  1. LUKION TUNTIJAKO

 

Kaikkien aineiden oppimäärät on jaettu kursseiksi. Kurssin kokonaistuntimäärä on 38 oppituntia. Opiskelijan on suoritettava opiskeluaikana yhteensä 75 kurssia, joista 47- 51 on pakollisia kursseja.

 

Tuntijakoon kuuluu pakollisten kurssien lisäksi syventäviä ja soveltavia koulukohtaisia kursseja. Syventävät kurssit ovat valtakunnalliseen tuntijakoon perustuvia, pakollisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, jotka koulu tarjoaa valittavaksi. Ylioppilastutkinto perustuu niin pakollisiin kuin valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.

 

Jokaisen opiskelijan on lukion aikana suoritettava vähintään 10 syventävää kurssia. Kurssien kokonaismäärä pitää olla vähintään 75, jotta saa lukion päättötodistuksen. Muista, että menestyäkseen hyvin ylioppilastutkinnossa opiskelijan tulee valita kirjoitettavaksi aikomansa aineen kaikki syventävät kurssit. Kaikkien kurssien sisällöstä kerrotaan tarkemmin kurssiselosteissa.

 

Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka saattavat sisältää aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja sekä mahdollisesti muissa oppilaitoksissa suoritettavia kursseja.

                

Kurssitarjonnasta päätetään opiskelijoitten valintojen mukaan vuosittain. Joitakin kursseja voidaan järjestää joka toinen tai kolmas vuosi kurssitarjonnan laajentamiseksi.

 

Muissa oppilaitoksissa suoritettavista soveltavista kursseista ja niiden hyväksymisestä opiskelijan kokonaiskurssimäärään tulee neuvotella opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Hyväksymisestä päättää rehtori aineenopettajaa kuultuaan.

 

 

Tärkeää

PÄÄTTÖTUTKINTOA  VARTEN TULEE OLLA SUORITETTUNA 75 KURSSIA.

Ne voivat koostua seuraavasti:

 

YHTEISET KURSSIT      47-51

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT vähintään 10

 

sekä mahdollisia koulukohtaisia kursseja           

 

Lisäksi jokaisessa aineessa on pakollisista ja syventävistä kursseista suoritettava 2/3 hyväksytysti saadakseen päättöarvosanan.

 

 

 

 

Kyrönmaan lukio | Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ | Puh. Opettajanhuone (06) 470 1236 | koulukeskus@isokyro.fi
Powered by WebUpdate