Ympäristölautakunta toimii kunnassa lupa- ja valvontaviranomaisena sekä antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa.

Neuvonnalla pyritään ohjaamaan laadukkaampaan rakentamiseen.
Rakennusneuvonnassa teitä palvelee
Rakennustarkastaja Antti Lammi
puh: (06) 470 1231,  050 561 0459

Lupahakemuskaavakkeita saa kunnan teknisestä toimistosta ja myös tilaamalla puh. (06) 470 1239 tai sähköpostilla Kirsti Huhtamäeltä: etunimi.sukunimi(at)isokyro.fi

Etsitkö rakennusalan ammattilaisia lähiseudultasi?

Isonkyrön kunnan yritysluettelo 

Kattojen lumikuormavaroitukset
Kartta-aineistot kansalaisen karttapaikka
Kartta-aineistot paikkatietoikkuna

Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Rakentamisen lomakkeet 
Rakennushankkeessa tarvittavat asiakirjat
Rakentajan opas-sivut
Rakennustyön tarkastusasiakirja
Rakentamisen ilmoitukset verottajalle 1.7.2014 alkaen

Tulvakorkeudet pääsuunnittelijoille
Tulviin varautuminen rakentamisessa -opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla
Tämän hetkinen lumikuorma
Työntekijän palkkaaminen rakennustöihin

RAKENNUSLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Rakennustarkastaja tekee omakotitalojen ja sitä pienempien kohteiden lupapäätökset viranhaltijapäätöksenä. Ympäristölautakunta päättää lupien myöntämisestä suurempien kohteiden osalta rakennustarkastajan esitteleminä.

Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asioita kahden viikon välein ja ympäristölautakunta joka kuukausi.

Lisäksi on hyvä muistaa, että rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa saa lainvoiman 14 vrk kuluttua ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa on lainvoimainen 30 vrk kuluttua päätöksestä. Rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi voi rakennustyöt aloittaa. Hyvät suunnitelmat ja kattavasti täydennetyt hakemukset edesauttavat nopeaa käsittelyä.

Sähköinen lupa-asiointi

Lupapisteen kautta voidaan hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakennuslupia, toimenpidelupia, toimenpideilmoituksia ja purkulupia sekä hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti.

Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii -koko hankkeen ajan. Pääset täydentämään hankkeen tietoja sähköisesti työtilassa yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken.  Voit käydä vuoropuhelua oman kuntasi viranomaisten kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat viranomaispäätökset suoraan Lupapisteeseen.  Asiointia voidaan kunnasta riippuen jatkaa palvelussa aina hankkeen valmistumiseen asti.  Lupapisteena avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä -kellon ympäri.

www.lupapiste.fi

Voit asioida palvelussa joko hankkeelle kutsuttuna tai hankkeen perustaneena osapuolena. Palvelu lähettää kaikille hankkeen osapuolille tietoja sähköpostiin hankkeen etenemisestä.

Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä palveluun rekisteröidytään valtakunnallisen Vetuma-palvelun kautta verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Pientalon laatuasiat

Rakennusjärjestys PDF-dokumenttina

Rakenneturvallisuus, rakentamismääräykset, suunnitteluohjeet ja julkaisut

Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut, voimassa 1.7.2014 alkaen

Ranta-alueen rakentaminen:
Hankkeet tai toimenpiteet vesialueella (rannassa)

Ruoppaukset
Vesialueen täytöt
Laiturit
Veneiden kiinnityspaalut ja -poijut
Venensatamat ja aallonmurtajat
Johdot, putket ja kaapelit
Sillat, pengertiet, kuljetuslaitteet, tunnelit

Kyseisistä asioista tehdään ilmoitus alueella toimivalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puhelinvaihde 0295 027 500.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Pohjanmaan maakunta
Vesi- ja viemärijohdot: Jenny Skuthälla p. 0400 139 734.

www.ymparisto.fi