Isonkyrön nuorisovaltuusto


(Kuvasta puuttuu varajäsen Tuuli Raunio.)


Nuorisovaltuuston tarkoitus on edistää nuorten ja kunnan päättäjien välistä yhteistyötä. Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä lautakuntien kokouksissa sekä edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuuston tehtävänä on myös luoda kunnan nuorille lisää virikkeellistä toimintaa.

Isonkyrön nuorisovaltuustoon kuuluu 8 jäsentä ja 2 varajäsentä. Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa 1.6.2017.

Jäsenet:
Anni Ikola
Akseli Alapeltola
Anni Jaurila
Emilia Hannuksela
Tytti Lehtimäki
Ella Harju
Oona Lehtokunnas
Elisa Hämäläinen

Varajäsenet:
Tuuli Raunio
Emma Killinen

Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa kunnan vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti.

 


Nuorisovaltuuston kokoukset ja kokousten pöytäkirjat

2017
12.6.
31.7.
13.9.
11.10.
6.11.
20.12.


Isonkyrön nuorisovaltuuston tarkastetut pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti nähtävillä virka-aikana kokouksen jälkeen seuraavalla viikolla vapaa-aikatoimistossa sekä yleisessä tietoverkossa (www.isokyro.fi).
Osoite: Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö
Lisätietoja: Vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti, vapaa-aika@isokyro.fi, p. 050 314 2354

 


Yhteystiedot & sosiaalinen media

Nuorisovaltuuston toimintaa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä nuvan puheenjohtajaan Tytti Lehtimäkeen:
p. 045 138 3236
e-mail: lehtimakitytti@gmail.com

Nuorisovaltuustoa koskeviin yleisiin kysymyksiin vastailee vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti:
p. 050 314 2354
e-mail: vapaa-aika@isokyro.fi

Nuorisovaltuustoa voit seurata myös sosiaalisessa mediassa:
Instagram: nuvaisokyro
Snapchat: nuvaisokyro
Facebook: Isonkyrön nuorisovaltuusto