AJANKOHTAISTA

Haku varhaiskasvatukseen toimintakaudelle 2017-2018 on parhaillaan käynnissä ja hakemukset toimitetaan 28.4.2017 mennessä kunnanvirastolle.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatushakemus tulee täyttää ja jättää viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona vanhemmat voivat valita alle 3-vuotialle lapselle kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemuskaavakkeita hoitopaikkojen hakemiseen saa päiväkodeista, kunnanvirastolta tai alla olevasta linkistä. Tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, p. (06) 470 1223.

Hakemuslomakkeet linkkinä:

Varhaiskasvatushakemus

Ilmoitus hoidon päättymisestä

Muutos varhaiskasvatuksen hoitosopimukseen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Jatkossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ei enää sovelleta lakia eikä asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Isonkyrön kunnan sivistyslautakunta hyväksyi lainmukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut kokouksessaan 22.2.2017 11 §.

Muutoksesta johtuen kaikkien asiakkaiden asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2017 alkaen.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN

Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:

   Perheen

   koko

   Tuloraja €/kk

maksuprosentti

   Perheen bruttotulot,

   joilla korkein maksu

2

1915

11,5 %

4 437 €/kk

3

1915

9,4 %

5 000 €/kk

4

2053

7,9 %

5 725 €/kk

5

2191

7,9 %

5 863 €/kk

6

2328

7,9 %

5 999 €/kk

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliiton tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 138 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Sisarusten maksujen määräytyminen

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 290 €/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 90 prosenttia nuorimman maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaku on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Tarkemmat tiedot hoitomaksuista ja laskutusperusteista tästä

Helena Holm                                                                Sinikka Tapio                           toimistosihteeri                                                             varhaiskasvatusjohtaja
puh.(06) 4701 224                                                        puh.(06) 4701 223
etunimi.sukunimi(at)isokyro.fi                                       etunimi.sukunimi(at)isokyro.fi